Junta directiva

Components de la junta directiva:

  • XAVIER DE CASTRO TORRILLAS ,  exercirà les funcions de PRESIDENT. 

  • SONIA ABEL DIAZ exercirà les funcions de SOTS-PRESIDENT 1 

  • XAVI ABEL DIAZ , exercirà les funcions de SECRETARI 

  • SANTI RAMIREZ POL excercirà les funcions de TRESORER. 

  • MARIA TERESA MARTÍ BOSQUED, exercirà les funcions de VOCAL 1